سازگاری مفاهیم ‏فرهنگ اسلامی با ‏توسعه اقتصادی در ‏کتاب مجموعه مقالات ‏اولین همایش اسلام و ‏توسعه
25 بازدید
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی