فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی: بررسی سازگاری و ناسازگاری
23 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
شابک: 964-5883-32-6
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی